Biostimulente pentru o agricultură durabilă.

Biostimulentele sunt produse care conțin substanțe și/sau microorganisme capabile să susțină creșterea și dezvoltarea plantelor pe tot parcursul ciclului de viață al culturii, de la germinarea semințelor și plantare până la recoltare. Ele au capacitatea de a stimula acele procese naturale ale plantei care îmbunătățesc absorbția și eficiența utilizării nutrienților, toleranța la stresul abiotic și calitatea culturilor, și, prin urmare, reprezintă un sector tehnico-științific în continuă schimbare.

O echipă de cercetători CREA a participat la elaborarea primei cărți despre produsele biostimulente în agricultură. Intitulat „Biostimulatoare pentru agricultura durabilă. Ce sunt, cum acționează și sunt folosite” tratează într-un mod exhaustiv din punct de vedere științific principalele biostimulente disponibile în prezent în agricultură. Cartea oferă mai întâi definiția biostimulantului, prezentând, de asemenea, cadrul de reglementare italian și european, iar apoi tratează în profunzime caracteristicile chimice sau biologice, procesul de producție, mecanismele de acțiune și efectele asupra culturilor diferitelor categorii de produse. În cele din urmă, cartea compensează impactul atât asupra mediului (estimat prin metoda LCA), cât și asupra rentabilității culturilor, oferind perspective măgulitoare în ceea ce privește îmbunătățirea atât a rentabilității, cât și a ecosustenabilității culturilor.