Printre obiectivele inițiativei Green Deal: De la fermă la furculiță

Green Deal-ul european este pancarta Uniunii Europene pentru a face economia UE durabilă prin promovarea sustenabilității sociale, economice și de mediu a agriculturii și silviculturii.

Italia este țara cu cele mai sănătoase și mai sigure alimente de pe Bătrânul Continent, deoarece are cele mai mari procente de produse care, în conformitate cu controalele Autorității pentru Siguranța Alimentară (Efsa), se dovedesc a fi absolut lipsite de reziduuri, în plus, se dovedește   a fi țara cea mai atentă la deșeuri și la emisiile de gaze cu efect de seră.

După cum reiese din raportul prezentat de Observatorul Fieragricola-Nomisma cu ocazia prezentării revizuirii de referință pentru sectorul agricol, Italia plătește pentru unele lacune structurale din țară – cum ar fi lipsa și gestionarea apei în unele zone ale teritoriului, pe lângă eroziunea solului – și va trebui să își afirme fungibilitatea pentru a contribui la tranziția durabilă.

Ultimii 10 ani au redus utilizarea chimiei în câmpurile italiene, cu vârfuri de 50% în favoarea agriculturii biologice, prima din Europa pentru terenuri arabile și culturi permanente.

„DE LA FERMĂ LA FURCULIȚĂ” este denumirea strategiei care privește sectorul agroalimentar și care face parte din comunicarea Acordului Verde European ce indică o serie de obiective la care agricultura europeană va trebui să tindă în logica construirii unei economii circulare bazate pe un sistem alimentar sănătos, echitabil și ecologic.

Dar sensibilitatea verde a fermierilor italieni și a produselor este chiar mai evidentă prin testul agrofarmaceuticelor și îngrășămintelor. De fapt, potrivit Institutului Superior pentru Protecția Mediului și Cercetare (Ispra), în ultimul deceniu s-au utilizat din ce în ce mai puțin, iar consumul s-a înjumătățit adesea: acesta este cazul insecticidelor (de la 1,2 kg de ingrediente active la hectar la 0,6 kg), fungicidelor (-30%), erbicidelor (-20%), dar și azotului (-25%), anhidrului fosforic (-36%), oxidului de potasiu (-50%).