Confagricola în colaborare cu JTI Italia publică un apel pentru încurajarea proiectelor agricole care vizează durabilitatea mediului în regiunile Calabria, Toscana, Umbria și Veneto

Pornind de la Campania, Umbria, Toscana și Veneto, „Agro-Social: semănăm valoare” vrea să promoveze agricultura virtuoasă, capabilă să producă beneficii concrete pentru întreaga Comunitate și să promoveze dezvoltarea de rețele între diferiți actori teritoriali.

Obiectivele apelului „Agro-Social: semănăm valoaresunt:

  • Dezvoltarea de soluții care să încurajeze incluziunea socială a persoanelor vulnerabile;
  • promovarea activităților multifuncționale de Agricultură Socială;
  • crearea de oportunități socio-economice pentru comunitățile locale;
  • încurajarea inițiativelor de consolidare a teritoriului;
  • elaborarea intervențiilor inovatoare și durabile care să vizeze diferite tipuri de beneficiari;
  • creșterea și valorificarea creativității beneficiarilor;
  • activarea inițiativelor creării de rețele multipartite, capabile să producă beneficii concrete pentru întreaga Comunitate;
  • încurajarea dezvoltării rețelelor între diferiții actori (întreprinderi agricole, cooperative, întreprinderi sociale și nesociale, asociații, instituții);
  • sprijinirea și promovarea unor proiecte inovatoare de servicii pentru persoane.

Primele două proiecte cele mai virtuoase în consolidarea teritoriului vor fi recompensate,fără a uita nevoia de coeziune socială. Proiectul câștigător va primi ca premiu 40 de mii de euro, locul doi 30 de mii de euro.

Vor putea participa fermele, fundațiile, întreprinderile sociale, întreprinderile nou-înființate inovatoare, precum și persoanele cu interese puternice în agricultura socială.

Promovarea agriculturii sociale valoroase și crearea de noi modele de dezvoltare în comunitățile rurale sunt acțiuni-cheie pentru promovarea creșterii durabile a acestora.

Într-o fază complexă cum este cea actuală, inovarea și durabilitatea pot fi cheia planificării reluării economice.  Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie încurajată creativitatea și  spiritul antreprenorial al întreprinderilor mici  care lucrează îndeaproape cu teritoriul și comunitățile locale.