Interlab4innovation este un proiect care are ca scop internaționalizarea serviciilor de cercetare și inovare oferite de Laboratoria

Mereu implicată în activități de cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol, alimentar și cosmetic, Laboratoria se propune ca o companie capabilă să promoveze activități de creare de prototipuri ale unor noi produse și procese.

Misiunea Laboratoria este de a transfera expertiza sa în domeniul cercetării către companiile client, punerii la dispoziție a personalului său înalt specializat și a facilităților și echipamentelor sale de ultimă generație; scopul este de a permite clienților săi să obțină o reducere considerabilă a investițiilor economice și a timpului necesar pentru a obține rezultatele dorite.

Sprijinul oferit prin transferul know-how-ului va permite companiilor din sector să-și mărească competențele inovatoare și competitive dedicându-se realizării dezvoltării industriale.

Laboratoria este, de asemenea, implicată în activități de suport pentru cercetare pentru toate centrele de cercetare, publice sau private; specialiștii noștri sprijină clienții în proiectarea, depunerea documentației privind proprietățile industriale în scopul înregistrării rezultatelor științifice și internaționalizării rezultatelor.

vizitați site-ul

Interlab4innovation s-a născut în cadrul proiectului POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – AXA III – OBIECTIVUL SPECIFIC 3.4 – ACȚIUNEA 3.4.2. ANUNȚ PUBLIC PENTRU ACORDAREA CONTRIBUȚIILOR DESTINATE FINANȚĂRII PROGRAMELOR DE INTERNAȚIONALIZARE A MICRO ȘI IMM din regiunea CAMPANIA „INTERLAB” al cărui obiectiv este consolidarea dimensiunii corporative internaționale în domeniile biotehnologiei și cel agroalimentar și deschiderea către o nouă piață în România.